เนื้อหาวันที่ : 2012-07-27 17:37:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 681 views

ดั๊บเบิ้ล เอ จับมือกรุงไทยเปิดตัว บัตรเงินสดดั๊บเบิ้ล เอ

ดั๊บเบิ้ล เอ จับมือกรุงไทยเปิดตัว บัตรเงินสดดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อเกษตรกรสมาชิกต้นกระดาษเป็นครั้งแรก

ดั๊บเบิ้ล เอ และธนาคารกรุงไทย ร่วมมือกันพัฒนานำเทคโนโลยีทางการเงินมาสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิก ต้นกระดาษทั่วประเทศ ด้วยการเปิดตัว “บัตรเงินสดดั๊บเบิ้ล เอ” เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกรับรายได้ผ่านบัตรโดยไม่ต้องเปิดบัญชี แทนการรับเงินสด ซึ่งทำให้รับเงินได้ทันทีไม่ต้องรอ และปลอดภัยกว่าการถือเงินสด

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ดั๊บเบิ้ล เอ และธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมมือกันพัฒนา “บัตรเงินสดดั๊บเบิ้ล เอ” ขึ้น เป็นบัตรการเงินรูปแบบใหม่ที่เปิดบริการให้สำหรับ เกษตรกรสมาชิกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่เก็บเกี่ยว ตัดบรรทุก หรือรวบรวมไม้ต้นกระดาษจากเพื่อนสมาชิกมาจำหน่าย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยทางการเงินให้กับเกษตรกรสมาชิกทั่วประเทศ ด้วยวิธีการรับรายได้ผ่าน “บัตรเงินสดดั๊บเบิ้ล เอ” แทนการรับเงินสดในรูปแบบเดิม

“บัตรเงินสดดั๊บเบิ้ล เอ เป็นบัตรเติมเงินโดยไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก ดังนั้นจึงช่วยให้การรับรายได้ ทั้งรายได้จากค่าไม้ ค่าตัดไม้และค่าขนบรรทุกของเกษตรกรสมาชิก ตามจุดรับซื้อต่างๆ ของดั๊บเบิ้ล เอ ที่มีกระจายอยู่แถบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

จากเดิมที่เกษตรกรสมาชิกอาจจะต้องรอ 2-3 วันทำการ และถือเงินสดจากจุดรับซื้อไม้เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางนำไปฝากธนาคาร ซึ่งมีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย ด้วยรูปแบบใหม่นี้ เกษตรกรสมาชิกจะสามารถรับเงินเข้าบัตรได้ทันที และสามารถนำบัตรนี้ไปเบิกถอนเงินสดได้จากตู้ ATM ทุกธนาคารได้ทันที ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับเกษตรกรสมาชิกมากกว่าการถือเงินสด” นายชาญวิทย์กล่าว

คุณวิภูธา ตระกูลฮุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารได้ออกแบบบริการทางการเงินให้สอดคล้องกับ Lifestyle และความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า โดยธนาคารได้ลงพื้นที่ดูการรับซื้อไม้และชำระรายได้จากการตัดไม้ และบรรทุกไม้ของเกษตรกรสมาชิก เพื่อศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ และได้ร่วมกับดั๊บเบิ้ล เอ ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินในครั้งนี้

และเป็นครั้งแรกที่ธนาคารกรุงไทย ได้นำรูปแบบ Co Brand Card มาอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเกษตรกร นอกเหนือจากที่ธนาคารได้ให้บริการกับภาคส่วนอื่นๆ โดยธนาคารเชื่อมั่นว่า บัตรเงินสดดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และธนาคารยังมีโครงการในการดูแลและอำนวยความสะดวกทางการเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่นต่างๆ ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารแสนสะดวก หรือ The Convenience Bank

ทั้งนี้ นอกจากเกษตรกรสมาชิกต้นกระดาษของดั๊บเบิ้ล เอ จะได้รับประโยชน์แล้ว ระบบใหม่นี้ยังช่วยให้ดั๊บเบิ้ล เอ สามารถบริหารการเงินได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดภาระความเสี่ยงในการเบิกและถือเงินสด ณ จุดรับซื้อ ลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการชำระเงิน รวมทั้งสามารถจัดเก็บฐานและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและ Real Time สามารถเรียกดูข้อมูลการทำรายการทั้งหมด ผ่านระบบ KTB Corporate Online ทำให้การบริหารงานขององค์กรง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงนับได้ว่าการนำนวัตกรรมด้านบัตรเงินสดของธนาคารกรุงไทยมาใช้ในครั้งนี้ ทำให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ และธนาคารกรุงไทย

ปัจจุบัน ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นกระดาษจากคันนาที่มีตลาดส่งออกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ด้วยการผลิตกระดาษคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายป่าไม้ธรรมชาติ โดยการเลือกใช้วัตถุดิบจากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนา ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชหลัก ด้วยการใช้คันนาหรือพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เครื่องมือ และแรงงานของเกษตรกรที่ว่างจากฤดูเพาะปลูกพืชหลัก

มาสร้างรายได้เสริมเป็นเงินออมให้กับครอบครัวจากการปลูกต้นกระดาษบนคันนา โดยเกษตรกรจะมีรายได้เสริมจากการปลูกต้นกระดาษตามจำนวนต้นที่ปลูก หากปลูกและดูแลให้ต้นไม้เติบโต 1,000 ต้น ก็จะมีรายได้ประมาณ 30,000 บาทในทุก ๆ 3 ปี หรือหากปลูกมากกว่านี้ก็จะมีรายได้เพิ่มสูงยิ่งขึ้น

ซึ่งนอกจากรายได้จากการปลูกต้นกระดาษแล้ว ดั๊บเบิ้ล เอ ยังสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกที่มีอุปกรณ์เก็บเกี่ยวหรือรถบรรทุกสินค้าเกษตรที่ว่างจากฤดูเก็บเกี่ยวพืชหลัก มาสร้างรายได้เสริมด้วยการเก็บเกี่ยว ตัดบรรทุก และรวบรวมไม้ต้นกระดาษจากเพื่อนสมาชิกมาจำหน่ายให้กับดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อเป็นรายได้ส่วนเพิ่มจากรายได้จากการปลูกและดูแลต้นกระดาษ

ทำให้ขณะนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ มีเกษตรกรสมาชิกต้นกระดาษกระจายอยู่ทั่วประเทศ และสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในภาคการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งการเปิดตัวบัตรเงินสดดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อเกษตรกรสมาชิกในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบทให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ้น