เนื้อหาวันที่ : 2012-07-26 14:38:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 696 views

คอนวูด มอบสินค้าหนุนโครงการอินทรี กรีน วิลเลจ

คอนวูด ร่วมส่งมอบหมู่บ้านสีเขียวต้นแบบชุมชนที่อยู่ร่วมกับน้ำ มิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม

นายสุทธิพันธ์ วัชโรภาส (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คอนวูด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุทดแทนไม้ภายใต้ชื่อ “คอนวูด” กลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมส่งมอบหมู่บ้านสีเขียวต้นแบบชุมชนที่อยู่ร่วมกับน้ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ ‘อินทรี กรีน วิลเลจ’ ซึ่ง   คอนวูดได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูดหน้า 2 นิ้ว ไม้ตกแต่งพื้นหน้า 4 นิ้ว และไม้บันไดหน้า 10 นิ้ว รวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท เพื่อใช้ก่อสร้างและตกแต่งบ้านเรือนให้แก่ชุมชนบ้านคลองทราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมทุกปี