เนื้อหาวันที่ : 2012-07-26 14:30:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2607 views

น้ำดื่มคริสตัล โชว์ศักยภาพสุดยอดเครื่องดื่มไทยรายเดียว

สริมสุข โชว์ศักยภาพน้ำดื่มคุณภาพชั้นนำที่คนไทยเลือกดื่ม คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2555 2 ปีซ้อน

น้ำดื่มคริสตัล โดยนายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โชว์ศักยภาพน้ำดื่มคุณภาพชั้นนำที่คนไทยเลือกดื่ม เป็นสุดยอดเครื่องดื่มไทยรายเดียวที่คว้ารางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2555” รางวัลสถานประกอบการด้านอาหารที่สะอาด ปลอดภัยกับผู้บริโภคและได้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่มีความโดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทเครื่องดื่มครบวงจรที่ทำงานเคียงคู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอด 59 ปีของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2555 เป็นรางวัลที่กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรมจากทั่วประเทศ รวม 32 ราย ทั้งด้านอาหาร ด้านยา ด้านเครื่องสำอาง

ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำดี คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป คิดจะดื่มน้ำ ดื่มคริสตัล