เนื้อหาวันที่ : 2012-07-25 16:48:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1650 views

ไออาร์พีซี และ จีอี ลงนามสัญญาบำรุงรักษาระยะยาวเครื่องกังหันก๊าซ

ไออาร์พีซี และ จีอี ลงนามสัญญาบำรุงรักษาระยะยาวเครื่องกังหันก๊าซ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งหนึ่งของประเทศไทยได้ร่วมลงนามในสัญญาบำรุงรักษาระยะยาวเครื่องกังหันก๊าซ (Contractual Service Agreement – CSA) กับ จีอี เอ็นเนอร์ยี เป็นระยะเวลา 12 ปี โดยจีอีจะถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในการบำรุงรักษาอุปกรณ์

รวมถึงเป็นผู้จัดหาอะไหล่ และทำการซ่อมบำรุงเครื่องกังหันก๊าซ GE Frame 6B จำนวน 6 เครื่องที่ติดตั้งอยู่ที่โรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม (Combined Heat and Power Plant - CHP) ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

ซึ่งจะทำให้มีเสถียรภาพในการผลิตมากขึ้นลดความเสี่ยงจากการเดินเครื่องและการบำรุงรักษา รวมทั้งช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบข้าง โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานปิโตรเคมีและโรงงานปิโตรเลียมของ ไออาร์พีซี

ในจังหวัดระยองทั้งนี้ ไออาร์พีซี และจีอี เป็นพันธมิตรกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน การลงนามครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันความไว้วางใจที่ ไออาร์พีซี มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของจีอี และยังเป็นการตอกย้ำความเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นของคู่สัญญาทั้งสอง

 บุคคลในภาพ (จากซ้าย) นายโกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีอี ประเทศไทย จำกัด นายณัฐ หุตานุวัตร คันทรี่ เอ็กเซ็กคูทีฟ จีอี เอ็นเนอร์ยี (ประเทศไทย) นายอธิคมเติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และนายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)