เนื้อหาวันที่ : 2012-07-25 09:20:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 827 views

ไทยพาณิชย์เดินหน้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศ

เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจโดยมุ่งพัฒนาความสามารถของบุคลากรลุยตลาดเอสเอ็มอีครึ่งปีหลัง 2555

 ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นสานต่อแนวคิด “Customer Centric” หรือ “ลูกค้าคือศูนย์กลาง” อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างครบวงจร ด้วยรูปแบบของ Total Solution เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้อย่างตรงใจผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกด้านของชีวิต

นอกจากนี้ยังตอกย้ำบทบาทการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมเคียงข้างสู้ไปด้วยกันกับลูกค้าในทุกช่วงชีวิตธุรกิจเอสเอ็มอี (Business Life Stage) โดยทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2555 มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ แบรนด์ SCB SME เพื่อนำไปสู่การเป็น Top of Mind ของผู้ประกอบการ

ควบคู่ไปกับการพัฒนาความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในตลาด หลังประสบความสำเร็จในช่วงครึ่งปีแรก เติบโต 14% สูงกว่าอัตราการเติบโตของตลาดซึ่งอยู่ที่ 5% โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง 240,000 ล้านบาท คาดสิ้นปีสามารถสร้างการเติบโตได้ประมาณ 22-23% หรือสร้างยอดสินเชื่อได้กว่า 45,000 – 50,000 ล้านบาท

นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยถึงความสำเร็จของ SCB SME ว่า “ใน 6 เดือนแรกของปี 2555 มียอดสินเชื่อเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 30,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับปลายปี 2554 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของตลาดที่อยู่ในระดับ 5%

โดยมียอดสินเชื่อคงค้างรวม 240,000 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักของความสำเร็จคือแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer centric) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ 1) การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนตามวงจรชีวิตธุรกิจเอสเอ็มอี (Business Life Stage) ได้แก่

เริ่มต้น - เติบโต-มั่นคง 2) การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ผสานกับการสร้างแบรนด์ SCB SME และการสื่อสารการตลาดที่ต่อเนื่อง 3) การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและสามารถนำเสนอ Solution ทางการเงินที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้

โดยทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2555 ไทยพาณิชย์ยังคงให้ความสำคัญและสานต่อแนวคิด “Customer Centric” หรือ “ลูกค้าคือศูนย์กลาง” ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้อย่างตรงใจกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีในทุกด้านอย่างครบครัน

ครอบคลุมด้านธุรกิจ ชีวิตส่วนตัว คู่ค้าและพนักงานรวมถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ SCB SME อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเป็น Top of Mind ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมเคียงข้างสู้ไปด้วยกันกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกช่วงชีวิตธุรกิจ รวมถึงการศึกษาและนำข้อมูลของลูกค้าในทุกกลุ่มมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่ชัดเจนมากขึ้น

อันจะนำไปสู่การพัฒนาและนำเสนอ Solution ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในเรื่องของ Customer Centric และเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์ในการคิดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงานกว่า 1,100 คน

“ธนาคารไทยพาณิชย์มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและทำความเข้าใจลูกค้าของเราในเชิงลึก เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สามารถตอบทุกความต้องการที่แตกต่างของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้อย่างครบวงจรให้มากที่สุด ซึ่งจากการบุกตลาดและสร้างการเติบโตที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง

 เราคาดว่าสิ้นปี 2555 นี้ SCB SME จะมีการเติบโตอยู่ที่ระดับ 22-23% ซึ่งยังคงสูงกว่าประมาณการการเติบโตของตลาดที่จะอยู่ในระดับ 10% โดยมียอดสินเชื่อใหม่ประมาณ 45,000 – 50,000 ล้านบาท และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ SCB SME เป็นแบรนด์ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเมื่อต้องการพันธมิตรทางการเงินในการทำธุรกิจ” นายศิริชัยกล่าวทิ้งท้าย
 
นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยทิศทางการทำธุรกิจครึ่งปีหลัง 2555 สานต่อแนวคิด Customer Centric พร้อมมุ่งเน้นเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ SCB SME และตอกย้ำบทบาทการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมเคียงข้างสู้ไปด้วยกันกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกช่วงชีวิตธุรกิจ

 รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบของ Total Solution ที่ตอบสนองความต้องการของเอสเอ็มอีในทุกด้านของชีวิต พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์โฆษณาคนใหม่ นายวีระเดช สมบูรณ์เวชชการ เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟดิโอโร่ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน