เนื้อหาวันที่ : 2012-07-23 10:35:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 795 views

มติเอกฉันท์ ผู้ถือหุ้นยูเอ็มไออนุมัติลุยซื้อทีทีเซรามิค

มติเอกฉันท์ ผู้ถือหุ้นยูเอ็มไออนุมัติลุยซื้อทีทีเซรามิค

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ขอมติผู้ถือหุ้นเรื่องการลงทุนเข้าซื้อกิจการ บริษัท ที.ที เซรามิค โดยมี ร.อ.เศรณี เพ็ญชาติ ประธานคณะกรรมการบริษัท (ลำดับที่เจ็ดจากซ้าย) และปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร(ลำดับที่หกจากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยผลการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์