เนื้อหาวันที่ : 2012-07-23 09:40:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 603 views

จัดสัมมนาเผยกลยุทธ์ลดต้นทุน เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดสัมมนาเผยกลยุทธ์ลดต้นทุน เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดสัมมนาหัวข้อ“กลยุทธ์การลดต้นทุนโดยใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสถานประกอบการรายใหญ่” เพื่อการวางแผนการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายให้แก่หน่วยงานธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้านครหลวงร่วมบรรยายพร้อมให้การแนะนำบริการการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ