เนื้อหาวันที่ : 2012-07-20 11:11:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 985 views

อุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นเมืองเติบโตในตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมืองเติบโตในตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการในชุมชน 10 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ผลักดันผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฉลากสีเขียว

นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในอดีตการประกอบการด้านอุตสาหกรรมถูกมองในแง่บวกมากกว่าปัจจุบัน เพราะถือเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง แต่ปัจจุบัน ภาพนั้นได้เปลี่ยนไป คนในสังคมมองว่าอุตสาหกรรมเป็นผู้ร้าย

เป็นสาเหตุที่ทำให้สภาพแวดล้อมในสังคมเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดการต่อต้านการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน ทำให้รัฐบาลต้องหาวิธีการและเสียงบประมาณมากมาย ที่จะต้องทำความเข้าใจในบริบทดังกล่าว โครงการที่จัดขึ้นครั้งนี้ จะเป็นทางออกร่วมกันในด้านของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ต้องผลักดันให้เกิดการยอมรับของสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ขณะที่ นางใจปณม นครนาศาสตร์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงทัศนะว่า เป็นเรื่องที่ดี ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันโครงการดังกล่าว เนื่องจาก ในกลุ่มสมาชิก ก็ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือให้ได้มาตรฐานฉลากเขียว ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมตัวของสู่ประชาคมอาเซียน

แต่ในการดำเนินการขอมาตรฐานฉลากเขียวมีค่าใช้จ่ายสูงจึงได้ทำหนังสือขอให้สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 10 ราย และมีวิทยากรบรรยายจาก ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ บรรยายเรื่อง ความสำคัญและประโยชน์ของฉลากเขียว