เนื้อหาวันที่ : 2012-07-20 09:46:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1544 views

ผู้ว่าการ กฟน.ลงนามความร่วมมือสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าอาเซียน

ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง ลงนามความร่วมมือวางรากฐานสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าอาเซียน

นายอาทร สินสวัสดิ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับ Mr.Steven Sim ประธานบริหาร ICA-SEA ในโครงการ Harmonization of Power Distribution Systems in theLower Mekong Sub-Region (LMS) เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิกภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่