เนื้อหาวันที่ : 2012-07-19 09:41:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 902 views

ดูปองท์สนับสนุนการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท ดูปองท์ อพอลโล จำกัดประกาศร่วมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย

บริษัท ดูปองท์ อพอลโล จำกัด บริษัทในเครือของดูปองท์ซึ่งดูปองท์ถือหุ้นทั้งหมด ประกาศร่วมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย ด้วยสัญญากับ 2 โครงการใหม่ ขนาดรวมกัน 22.75 เมกะวัตต์ ในการติดตั้งแผงโซล่าร์โฟโต้โวลทาอิคฟิล์มบางซิลิคอน หรือ พีวี ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท สมาร์ท กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ที่จังหวัดชัยภูมิ

และ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี หลังจาก ประสบความสำเร็จจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8.7 เมกะวัตต์ ของบริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของล็อกซ์เล่ย์ ที่จังหวัดปราจีนบุรี

ในภาพ (จากซ้ายไปขวา) นายพิบูล พิบูลธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด, นายดีอเนก บุญสิมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด, ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ บริษัท สมาร์ท กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด,

นายสัตวแพทย์ สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท   ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด, มร. ซิง โฮ กรรมการผู้จัดการ ดูปองท์ อาเซียน, มร. ชัค ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูปองท์ อพอลโล, และ มร. สกอตต์ อิคโค ผู้จัดการฝ่ายขายอาเซียนและอินเดีย DuPont Microcircuit Materials