เนื้อหาวันที่ : 2012-07-17 10:41:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1016 views

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ผนึกกำลังชาวเมืองคอน พัฒนาแนวปะการังเทียม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ผนึกกำลังชาวเมืองคอน พัฒนาแนวปะการังเทียมใต้ทะเลขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก นำโดย นายชาญกิจ เจียรพันธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ โรงไฟฟ้าขนอม ผนึกกำลังภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเยาวชน ในอำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะโดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันทำพิธีเปิด “โครงการสร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล ปีที่ 6” เพื่อร่วมฟื้นฟูและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศทางธรรมชาติใต้ท้องทะเลขนอม ด้วยการวางตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 28 ตู้ ลงท้องทะเลขนอม เพื่อสร้างแนวปะการังเทียมให้เป็นบ้านใหม่ของสัตว์น้ำทางทะเล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมแหล่งประมงบริเวณชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต โดยพิธีเปิดโครงการฯ  ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จ.นครศรีธรรมราช