เนื้อหาวันที่ : 2012-07-17 10:25:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 866 views

ปตท. ขนส่งทางบก จัดโครงการ ขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร ครั้งที่ 75

ปตท. ขนส่งทางบก จัดโครงการ ขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร ครั้งที่ 75

นายณัฐพงศ์ เชิดชู ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 และ นายเดชา บุญวรรณ์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารและกิจการเพื่อสังคมพื้นที่ระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับ กลุ่ม ปตท.” รุ่นที่ 75 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักขับขี่รุ่นใหม่ที่มีความประสงค์จะทำใบอนุญาตขับรถ ให้ขับรถอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีวินัยและเคารพกฎจราจร รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขับขี่อย่างประหยัดพลังงานและคำนึงถึงสภาพแวดล้อม โดยมีผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้จำนวน 116 คน นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและประชาชนทั่วไปอีกด้วย