เนื้อหาวันที่ : 2012-07-16 13:43:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 638 views

L&E ร่วมโชว์นวัตกรรมอุปกรณ์แสงสว่าง ในโครงการ อปท. อุตสาหกรรมสัญจร 2012

L&E ร่วมโชว์นวัตกรรมอุปกรณ์แสงสว่าง ในโครงการ อปท. อุตสาหกรรมสัญจร 2012

บมจ. ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ขานรับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทัพสินค้าโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง นวัตกรรมแห่งอนาคต ร่วมจัดแสดงและให้ความรู้ในโครงการ “อปท. อุตสาหกรรมสัญจร 2012” สานต่อนโยบายเสริมสร้างความรู้งานโครงสร้าง ก่อสร้าง และงานระบบให้อบจ. และอบต. ทั่วประเทศ “ปกรณ์ บริมาสพร” เชื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ท้องถิ่น เตรียมสัญจรครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ 12-13กรกฎาคม นี้


 นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการ “อปท อุตสาหกรรมสัญจร 2012” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งโรดโชว์นวัตกรรม สินค้า และประชุมวิชาการ สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานโครงสร้าง ก่อสร้าง และงานระบบให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจด้านงานโครงสร้าง งานระบบ งานก่อสร้าง อื่นๆ เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น


 สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ นำไปจัดแสดงในโครงการ“อปท. อุตสาหกรรมสัญจร 2012” ในครั้งนี้ เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น อาทิ Street Light LEDโคมไฟสาธารณะต่าง โคมไฟ Floodlightและงานสนามกีฬา หลอด LED Retrofit เพื่อทดแทนหลอด CFL และ ฮาโลเจน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะสินค้านวัตกรรมใหม่ที่ช่วยทั้งประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เป็นอย่างดี


  สำหรับโครงการ “อปท.อุตสาหกรรม สัญจร 2012” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสัยทัศน์ก้าวไกล ท้องถิ่นไทยเจริญ” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุราษฎธานี และผู้ประกอบการธุรกิจด้านงานโครงสร้าง งานระบบ และงานก่อสร้าง จัดขึ้นเพื่อเพื่อเสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง งานระบบ และงานก่อสร้าง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นเวทีสัมมนาวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการวางแผน รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคเอกชนเจ้าของนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับ อบต. อบจ. เทศบาล และหน่วยงานราชการอื่นๆให้มีโอกาสในการรับรู้ เทคโนโลยี และนัวตกรรมใหม่ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


 ทั้งนี้ โครงการ “อปท อุตสาหกรรมสัญจร 2012” จะเริ่มการสัญจรครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นอกจากนี้มีแผนสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆ คือ จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท วันที่ 26-27 กรกฎาคม2555, จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส วันที่ 8-9 สิงหาคม 2555 และจังหวัดสุราษฎ์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น วันที่ 21-22 สิงหาคม 2555