เนื้อหาวันที่ : 2012-07-16 11:56:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 608 views

กระทรวงพลังงาน เผยโครงการคูปอง 2,000 บาท

กระทรวงพลังงาน เผยโครงการคูปอง 2,000 บาทอยู่ระหว่างการตรวจสอบของ สตง. พร้อมขอให้ผู้ประกอบการร้านค้ามั่นใจในการได้เงินคืนอย่างแน่นอน

กระทรวงพลังงาน เผย โครงการคูปอง 2,000 บาท อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ สตง. ขอให้ผู้ประกอบการร้านค้ามั่นใจได้เงินคืนอย่างแน่นอน นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวถึงโครงการแจกคูปองส่วนลด 2,000 บาท ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 ช่วยผู้ประสบอุทกภัยว่า

จากที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้ทบทวนโครงการอาจใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์ ในการการอนุรักษ์พลังงานหรือไม่ กระทรวงพลังงาน ขอยืนยันว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ และไม่ผิดวัตถุประสงค์ ขณะนี้ได้ชี้แจงต่อ สตง.แล้ว

ขอให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รอการเบิกจ่ายเงินจากภาครัฐ มั่นใจว่าจะได้รับเงินอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม โครงการแจกคูปองส่วนลด 2,000 บาท ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีผู้ประกอบการขอยื่นเบิกเงินคูปองจำนวน 1,300 ล้านบาท มีการจ่ายเงินแล้ว 317 ล้านบาท อยู่ระหว่างการรอสั่งจ่ายอีก 440 ล้านบาท และอีก 543 ล้านบาท ยังรอการตรวจเอกสาร