เนื้อหาวันที่ : 2012-07-10 10:37:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1854 views

คมนาคม สั่งกรมการขนส่งทางบก ปรับกฎหมายรองรับ AEC

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งกรมการขนส่งทางบก ปรับกฎหมายรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน พร้อมแนะผู้ประกอบการขนส่งไทย ปรับตัวแข่งขันกับต่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งกรมการขนส่งทางบก ปรับกฎหมายรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน พร้อมแนะผู้ประกอบการขนส่งไทย ปรับตัวแข่งขันกับต่างประเทศ

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน หรือ AEC ปี 2558 ในภาคการขนส่งจะมีการเปิดเสรี ในปี 2556

ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการภาคการขนส่งของไทย โดยกรมการขนส่งทางบกจะต้องพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ หากผู้ประกอบการไทยไม่มีความพร้อมจะเสียเปรียบ รวมถึงการแก้กฎหมายรองรับผู้ประกอบการด้านการขนส่งจากต่างประเทศให้เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 70

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรอบความร่วมมืออาเซียนได้เปิดให้มีการเดินรถไป-กลับระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 500 คัน ที่ผู้ประกอบการไทยวิ่งให้บริการในเส้นทางอีสท์ เวธส์ คอริดอร์ หรือโครงการเส้นทางแนวตะวันออก-ตะวันตก R9 จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก , มุกดาหาร-สหวันเขต, ลาวบาว-ท่าเรือดานัง แต่เส้นทางดังกล่าวไม่ได้รับความนิยม จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถใหม่มาเป็นเส้นทางฮานอย-แหลมฉบังแทน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในอนาคตจะมีผู้ประกอบการขนส่งจากต่างชาติเข้ามาให้บริการเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเดินรถ ไม่ว่าจะเป็น ร่าง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน พ.ศ...... /พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ......

ซึ่งพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการ คาดว่าในอีก 6 เดือนจะประกาศใช้ และร่าง พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระระหว่างประเทศ พ.ศ.......อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากกฤษฎีกา คาดว่าในอีก 1 ปีข้างหน้าจะประกาศใช้ พร้อมเพิ่มความรับผิดชอบต่อความเสียหาย และมีการติดตั้ง GPS เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

ซึ่งยอมรับว่าหากเปิดเสรีภาคการขนส่งผู้ประกอบการขนส่งข้ามแดนจะได้รับผลกระทบมากที่สุด แต่ถือเป็นเรื่องดีต่อธุรกิจขนส่งสินค้า เพราะจะไม่เป็นการผูกตลาดแต่เพียงรายเดียว

ขอบคุณข้อมูลข่าว : นภสร แก้วคำ  สวท.