เนื้อหาวันที่ : 2012-07-06 10:22:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 643 views

ปตท. รับรางวัลชนะเลิศ STI Thailand Award 2012

ปตท. รับรางวัลชนะเลิศ STI Thailand Award 2012 on Green Innovation

 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลชนะเลิศ “STI Thailand Award 2012 on Green Innovation” ประเภทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ระดับประเทศ แก่ นางรัตนาวลี อินโอชานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม มีผลงานวิจัยโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้ และมีผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม