เนื้อหาวันที่ : 2012-07-06 10:20:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 606 views

ปตท.คว้ารางวัลธรรมาภิบาลระดับสากล 7 ปีซ้อน

ปตท.คว้ารางวัลธรรมาภิบาลระดับสากล Corporate Governance Asia 7 ปีซ้อน

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Asian Corporate Director Recognition Awards 2012 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในฐานะผู้นำองค์กรและกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของไทยที่มีผลงานโดดเด่นในการบริหารองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการส่งเสริมธรรมภิบาล พร้อมกันนี้ ปตท.ยังได้รับรางวัลCorporate Governance Asia Recognition Awards 2012 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7 จากนิตยสารเดียวกัน สะท้อนถึงการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี อันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม