เนื้อหาวันที่ : 2012-07-04 14:31:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2008 views

อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี จัดโครงการประกวดอาคารเพื่อโลกสีเขียว

อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี จัดโครงการประกวดอาคารเพื่อโลกสีเขียวครั้งที่ 5 ดิ อิเมอร์สัน คัพ 2012 อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี (Emerson Climate Technologies) หนึ่งในธุกิจของอิเมอร์สัน (Emerson) ผู้นำระดับโลกในด้านระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น สำหรับที่พักอาศัย อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ชั้นนำของโลก ประกาศความพร้อมจัดประกวดการออกแบบอาคารเพื่อโลกสีเขียว หรือ ดิ อิเมอร์สัน คัพ 2012 อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


 
ดิ อิเมอร์สัน คัพ เป็นการประกวดนวัตกรรมและการออกแบบอาคารโดยเน้นด้านระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริษัท อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี ผู้สนใจในประเทศอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2555

 

ดิ อิเมอร์สัน คัพ 2012 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วเอเชียเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในสาขาการออกแบบอาคาร สีเขียว การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น หรือ HVACR (Heating-Ventilation- Air Conditioning-Refrigeration) ทั้งนี้ การประกวดจะเปิดรับผลงานด้านนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ HVACR

 

นายทารุนดีพ ซิงห์ ผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดระบบปรับอากาศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า “ดิ อิเมอร์สัน คัพ เป็นโครงการประกวดด้านนวัตกรรมและการออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่ช่วยส่งเสริมและค้นหาวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) และนวัตกรรมที่โดดเด่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการออกแบบและการพัฒนาระบบที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

 

“อุตสาหกรรม HVACR ถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอิเมอร์สัน มีส่วนร่วมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้จริง” นายซิงห์กล่าว

 

ในปี 2554 ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านการพัฒนาและออกแบบอาคารที่มีการใช้เทคโนโลยี HVACR อย่างโดดเด่น ด้วยการคว้า 3 รางวัลชนะเลิศในการประกวดดิ อิเมอร์สัน คัพ 2011 โดยบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทอาคารใหม่ (New Building Category) จากโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพฯ ที่ได้ติดตั้งระบบ Geothermal Heat Sink เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศของอาคาร

 

บริษัท อินเตอร์แบรนด์ เทรดเดอร์ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาอาคารใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีของอิเมอร์สัน (New Building Using Emerson Technology Category) จากโครงการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา และ บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัดได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทระบบทำความเย็นเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Refrigeration Category) จากโครงการศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดเทสโก โลตัส สาขาลำลูกกา

 

“ผลงานการออกแบบโครงการอาคารจากประเทศไทยมีความโดดเด่นจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถึง 3 รางวัลในปีที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจ” นายซิงห์กล่าว

 

ดิ อิเมอร์สัน คัพ 2012 เปิดรับผู้สนใจในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวิศวกร สถาปนิก วิศกรที่ปรึกษา นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการ ผู้ใช้งาน รวมถึงนิสิตนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศกรรมศาสตร์ เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยปีนี้มีการแบ่งประเภทรางวัลในสาขาดังต่อไปนี้

 

ประเภทอาคารใหม่ (New Building)
ประเภทอาคารใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอิเมอร์สัน (New Building – With Emerson Technology)
ประเภทอาคารที่มีการดัดแปลง (Retrofit Building)
ประเภทระบบทำความเย็นเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Refrigeration)
ประเภทนิสิต นักศึกษา (ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
รางวัลใน 4 สาขาแรก ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ (Excellence Award) และรางวัลรองชนะเลิศ (Honorary Award) โดยจะได้รับเงินรางวัล 3,000 เหรียญสหรัฐฯ และ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

 

สำหรับประเภทนิสิต นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ (Excellence Award) จะได้รับเงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับนักศึกษาด้านสถาปัตยกรรม และรางวัลสำหรับนักศึกษาด้านวิศวกรรม โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้แนวคิด “การออกแบบโรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน” (Green and Sustainable School)“เรามุ่งมั่นสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนเกิดการพัฒนาความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวิศวกรและนักออกแบบรุ่นต่อไป” นายซิงห์กล่าว

 

นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู กรรมการบริหารสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการประกวดครั้งนี้ของบริษัท อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี จำกัด ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดของโครงการฯ ไปยังสมาชิกและเครือข่ายของสมาคม เพื่อช่วยกันค้นหาผู้ที่เป็นสุดยอดนักออกแบบในประเทศไทย เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการนี้สอดคล้องกับภารกิจของสมาคมที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบปรับอากาศภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม”