เนื้อหาวันที่ : 2012-07-04 11:50:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1591 views

5 สายการบิน เรียกร้องกระทรวงคมนาคมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมาตรการจูงใจย้ายบริการ

5 สายการบิน เรียกร้องกระทรวงคมนาคมหลังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมาตรการจูงใจย้ายบริการจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

5 สายการบิน เรียกร้องกระทรวงคมนาคมหลังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมาตรการจูงใจย้ายบริการจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด กล่าวว่า หลังจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายทิศทางการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมและจูงใจสายการบินต้นทุนต่ำ (LCCs) และสายการบินที่ไม่มีการเชื่อมต่อ (Point to Point) ให้ย้ายการให้บริการจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้สายการบินเพิ่มปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

รวมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือสายการบินที่ได้รับผลกระทบจาก สภาวการณ์ที่มีผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจการบิน ปรากฎว่ามีเพียงสายการบินแอร์เอเชียที่ได้รับสิทธิจากมาตรการดังกล่าว ส่วนอีก 5 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินนกแอร์ สายการบินนกมินิ โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ สายการบินเจ็ทแอร์เวยส์ และสายการบินโซล่าแอร์ ไม่ได้รับการให้ความช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าว

ซึ่งมองว่าไม่เป็นธรรมกับสายการบินอื่นๆ เพราะไม่มีสนามบินใดในโลกที่ออกมาตรการไม่ครอบคลุมทุกสายการบิน อีกทั้งจะเกิดผลเสียต่อการแข่งขันทางการตลาด ดังนั้นจึงยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ยินดีที่จะรับฟังและจะนำเรื่องไปพิจารณาหามาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป

อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย) ทอท. จะเชิญทั้ง 5 สายการบินมาเจรจา ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่วมกันอีกครั้ง และในวันนี้ (27 มิ.ย) โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ ได้กลับมาให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นวันแรกแล้ว สำหรับมาตรการจูงใจให้สายการบินต้นทุนต่ำมาให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

 โดย ทอท. ให้ส่วนลดแก่สายการบินที่สมัครใจ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2555 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน ร้อยละ 95 ค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ร้อยละ 95 ค่าบริการใช้สะพานเทียบเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมการใช้เคาน์เตอร์เช็คอิน ค่าเช่าพื้นที่และที่ดิน ค่าธรรมเนียมการใช้บริการในอาคาร และค่าประกาศเที่ยวบิน

ส่วนระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558 ทอท.จะให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของอากาศยานและให้ส่วนลดค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการเคาน์เตอร์เช็คอิน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ทอท.จะให้ส่วนลดร้อยละ 30 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30กันยายน 2556 ช่วงที่ 2 ทอท.จะให้ส่วนลดร้อยละ 20 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 และช่วงที่ 3 ทอท.จะให้ส่วนลดร้อยละ 10 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558