เนื้อหาวันที่ : 2012-07-03 11:17:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 702 views

คนไทยใช้พลังงานเพิ่มขึ้น นำเข้าน้ำมันมากขึ้น 50%

สนพ. กระทรวงพลังงาน รายงานภาพรวมพลังช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 คนไทยใช้พลังงานเพิ่มขึ้น นำเข้าน้ำมันมากขึ้น 50% เมื่อเทียบในช่วงเดียวกันกับปี2554 แต่ส่งออกมากขึ้นกว่า 94%

สนพ. กระทรวงพลังงาน รายงานภาพรวมพลังช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 คนไทยใช้พลังงานเพิ่มขึ้น นำเข้าน้ำมันมากขึ้น 50% เมื่อเทียบในช่วงเดียวกันกับปี2554 แต่ส่งออกมากขึ้นกว่า 94%

มูลค่าการใช้พลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟ้า เพิ่มขึ้นในทุกทุกด้าน น้ำมันเพิ่มขึ้นทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันแปรรูป โดยน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.6 น้ำมันแปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.60 แยกเป็นเบนซินอยู่ที่ 20.60 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 54 ร้อยละ1.9 คิดเป็นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันสำเร็จรูปทั้งหมด น้ำมันดีเซล อยู่ที่ 57.4 ล้านลิตรต่อวัน

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 54 ร้อยละ8.2 คิดเป็นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันสำเร็จรูปทั้งหมด การใช้ LPG ใช้วันละ 24.0ล้านลิตรต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับ ปี 54 การใช้ไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 38,803 กิกะวัตต์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.3 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมพลังงาน โทรศัพท์ 0-2612-1555 ต่อ 202-20