เนื้อหาวันที่ : 2012-06-28 11:17:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1834 views

กระทรวงพลังงาน เตรียมดันไทยเป็นฮับเอทานอลของเอเชีย

กระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเอทานอลและไบโอแก๊สจากน้ำเสีย ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฮับเอทานอลของเอเชีย

นายนที ทับมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สนพ. กระทรวงพลังงาน นำผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ สนพ. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเอทานอลและเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม บจก.ราชบุรี เอทานอล โดยมีนายตรีทิพ อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการ และดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหาร บจก.ราชบุรี เอทานอล ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบแผนการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี หรือ แผน AEDP ซึ่งตั้งเป้าหมายการผลิตเอทานอลไว้ที่ 9 ล้านลิตรในปี 2564 และแผนการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฮับเอทานอลของเอเชีย