เนื้อหาวันที่ : 2012-06-26 11:35:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1038 views

บอร์ดการบินไทย พร้อมชี้แจงศาลแรงงานกรณีนายปิยสวัสดิ์ ฟ้องร้องถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

บอร์ดการบินไทย พร้อมชี้แจงศาลแรงงานกรณีนายปิยสวัสดิ์ ฟ้องร้องถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ระบุคณะกรรมการมีอำนาจบอกเลิกจ้างได้ตามสัญญา

บอร์ดการบินไทย พร้อมชี้แจงศาลแรงงานกรณีนายปิยสวัสดิ์ ฟ้องร้องถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ระบุ คณะกรรมการมีอำนาจบอกเลิกจ้างได้ตามสัญญา

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่(ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงกรณีนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ ยื่นฟ้องศาลแรงงานกลาง

 โดยระบุคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และให้จ่ายเงินชดเชยกว่า 10 ล้านบาท ว่า คณะกรรมการการบินไทยพร้อมชี้แจงต่อศาลแรงงาน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อ ซึ่งการถูกฟ้องถือเป็นเรื่องธรรมดา และนายปิยสวัสดิ์สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายแรงงานได้

 แต่การบอกเลิกจ้างเป็นอำนาจที่คณะกรรมการฯ สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้าง แม้อายุการทำงานของนายปิยสวัสดิ์จะครบกำหนดตามสัญญาจ้างในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โดยการบอกเลิกจ้าง มีการจ่ายชดเชยให้นายปิยสวัสดิ์ตามสัญญาจ้าง 7 เดือน ประกอบด้วยเงินเดือนล่วงหน้า 1 เดือน บวกเงินเดือนอีก 6 เดือน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ มีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 6 สิงหาคม 2555 สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเหมือนการเปิดรับสมัครในรอบที่ผ่านมา อาทิ

มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรไม่น้อยกว่า 1 ปี ในระดับกรมขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ หรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี กรณีเป็นพนักงาน การบินไทย ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่