เนื้อหาวันที่ : 2012-06-26 11:29:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1019 views

กบข.เตรียมปรับพอร์ตการลงทุน รองรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นช่วงปลายปี

กบข.เตรียมปรับพอร์ตการลงทุน รองรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นช่วงปลายปี และความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลก

กบข.เตรียมปรับพอร์ตการลงทุน รองรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นช่วงปลายปี และความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลก

เว็บไซต์ สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุน กบข.ประจำปี 2554 ว่า ณ สิ้นปี 2554 มีสินทรัพย์สุทธิ 523,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 แต่จากความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนที่เป็นผลมาจากวิกฤติหนี้สาธารณะ และปัญหาการเมืองในยุโรป

รวมถึงเหตุอุทกภัยปีที่ผ่านมา ทำให้สินทรัพย์ลงทุนปรับมูลค่าลดลง 12,208 ล้านบาท ส่งผลให้ กบข.สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพียง 16,296 ล้านบาท ซึ่งในปี 2555 กบข.ได้วางแผนการลงทุนเพื่อรองรับความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจโลก รวมทั้งเตรียมปรับ พอร์ตการลงทุน เพื่อรองรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของไทยที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในช่วงปลายปีนี้

โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น รวมถึงกระจายการลงทุนมายังสินทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปน้อย อาทิ ตราสารทุนและตราสารหนี้ในเอเชีย และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนทางเลือก เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์โลก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว