เนื้อหาวันที่ : 2007-05-11 10:33:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1808 views

เอพีซีบุกหนักตลาดดาต้า เซ็นเตอร์

อเมริกัน พาวเวอร์ คอนเวอร์ชั่น คอร์ปอเรชั่น (เอพีซี) ผู้นำระดับโลกในการให้บริการโซลูชันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพอันสำคัญของระบบเครือข่าย จัดสัมมนา The VIP Red Carpet เพื่อนำเสนอนวัตกรรมของเอพีซี

.

สำนักงานประจำประเทศไทย อเมริกัน พาวเวอร์ คอนเวอร์ชั่น คอร์ปอเรชั่น (เอพีซี) ผู้นำระดับโลกในการให้บริการโซลูชั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพอันสำคัญของระบบเครือข่าย จัดสัมมนา “The VIP Red Carpet” ณ สำนักงานประจำประเทศไทย เอพีซี อาคารสาธรนคร ชั้น 23 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมของเอพีซี พร้อมเปิดห้องศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมแบบ “Data Centers On Demand” ให้ผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ  เข้าร่วมฟังและเยี่ยมชมห้องศูนย์ข้อมูล   งานสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นการให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สัมผัสนวัตกรรมเกี่ยวกับโซลูชั่น ที่สามารถป้องกันปัญหาด้านระบบไอที และช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

.

ภายในงาน  วิทยากรจากเอพีซี อาทิ คุณจักรพันธ์  ณรงค์วิทยาธร (ขวา) และคุณเดชาวัต เงินทองรัตนากุล (กลาง)  วิศวกรที่ปรึกษาโซลูชั่นดาต้า เซ็นเตอร์ ได้ร่วมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับโซลูชั่นสำคัญๆ อาทิ InfraStruXure Solution, NetBotz Solution และ Cooling Solution