เนื้อหาวันที่ : 2012-06-26 11:20:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 606 views

พาณิชย์ เผยการส่งออกไทยเดือน พ.ค. 55 เริ่มกลับมาเป็นบวก ที่ร้อยละ 7.86

กระทรวงพาณิชย์ เผยการส่งออกไทยเดือน พ.ค. 55 เริ่มกลับมาเป็นบวก ที่ร้อยละ 7.86 หลังจากติดลบต่อเนื่องมา 3 เดือน ขณะที่ภาพรวมช่วงใน 5 เดือนแรกของปีนี้ ยังขยายตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1.47

การส่งออกไทยเดือนพฤษภาคม 2555 เริ่มกลับมาเป็นบวกที่ร้อยละ 7.86 หลังจากติดลบต่อเนื่องมา 3 เดือน ขณะที่ภาพรวมช่วงใน 5 เดือนแรกของปีนี้ ยังขยายตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1.47

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคม 2555 ว่า กลับมาขยายตัวร้อยละ 7.68 หรือมีมูลค่ากว่า 20,932.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เนื่องจากสินค้าอุตสาหกรรม ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม กลับมาทำการผลิตได้ตามปกติแล้ว

 โดยสินค้าหมวดอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 9.5 โดยเฉพาะยายนยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนสินค้าในหมวดสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมยังคงลดลงร้อยละ 5 โดยสินค้าที่ส่งออกลดลงได้แก่

 ข้่าว และยางพารา อีกทั้งการส่งออกสินค้าส่วนใหญ่กลับมาเพิ่มขึ้นแล้วในตลาดหลักโดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาดทั้ง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และตลาดสหภาพยุโรป แต่การส่งออกในระยะ 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม - พฤษภาคม) มีมูลค่า 92,494 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.47

ขณะที่ การนำเข้าเดือนพฤษภาคม 2555 มีมูลค่า 22,672.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.17 ส่งผลให้ในระยะ 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม - พฤษภาคม) การนำเข้ารวมมูลค่า 102,288 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.55 และทำให้ดุลการค้าเดือนพฤษภาคม 2555 ไทยขาดดุลการค้า 1,739.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และดุลการค้าในระยะ 5 เดือนแรกของปีนี้ ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 9,794 ล้านดอลลาร์สหรัฐ