เนื้อหาวันที่ : 2012-06-25 10:53:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1858 views

รัฐ อัดฉีดงบ 720 ล้านบาท หนุนอุตสาหกรรมพลาสติก

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงบประมาณ 720 ล้านบาท ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงบประมาณ 720 ล้านบาท ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก


เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดสถาบันพลาสติก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาช่างเทคนิค สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยพบว่ามีผู้ประกอบการจำนวน 3,000 ราย และมีการจ้างงานประมาณ 350,000 คน ทำให้ภาครัฐได้จัดการงบประมาณจำนวน 720 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดสถาบันพลาสติก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาช่างเทคนิค สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยพบว่ามีผู้ประกอบการจำนวน 3,000 ราย และมีการจ้างงานประมาณ 350,000 คน ทำให้ภาครัฐได้จัดการงบประมาณจำนวน 720 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยังกล่าวถึงการสร้างความมั่นใจต่อภาคเอกชนในการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาล ว่า จะสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำในส่วนของพื้นที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ แต่ยอมรับว่าด้านพื้นที่ทางการเกษตร อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม