เนื้อหาวันที่ : 2012-06-22 11:11:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 763 views

พาณิชย์ สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเชิงลึกนักลงทุนต่างชาติถือครองหุ้นเกินกฏหมายกำหนด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบเชิงลึกนักลงทุนต่างชาติถือครองหุ้นเกินกฏหมายกำหนด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบการถือครองหุ้นของนักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาทำทำธุรกิจในไทย หลังมีข่าวถือครองเกินกว่ากฏหมายกำหนด

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ติดตามตรวจสอบเชิงลึก หลังจากมีกระแสข่าวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ถือครองหุ้นเกินกว่ากฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกำหนดร้อยละ 49 อาทิ โรงแรม รีสอร์ท หรือธุรกิจสินค้าเกษตร

เช่น การทำนา ซึ่งผิดกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในส่วนของกฎหมายท้ายบัญชีที่ห้ามคนต่างชาติเข้ามาทำอาชีพสงวน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเชิงลึกในหลายจังหวัด เช่น จันทบุรี ระยอง ตราด ภูเก็ต ชลบุรี แต่ยังไม่พบการกระทำที่ผิดปกติ และหากตรวจพบการกระทำผิด จะดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด

ทั้งนี้ จากจำนวนการจัดตั้งนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขณะนี้ มีกว่า 500,000 ราย ส่วนการแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยเฉพาะบางมาตราที่เป็นอุปสรรคในการเข้ามาลงทุน ได้ทำการศึกษาและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปแล้ว ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการเอื้อประโยชน์ ขณะเดียวกัน ได้มีการติดตามเฝ้าระวังและจัดกลุ่มธุรกิจ หากเห็นว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มเสี่ยงจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิด