เนื้อหาวันที่ : 2012-06-22 11:07:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 627 views

การจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

การจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ(IMT-GT HAPEX 2012)

วานนี้ (21 มิ.ย.55) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT HAPEX 2012)

อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวว่า กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2555 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. มีการจัดแสดงสินค้าฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจากประเทศเพื่อนบ้าน คืออินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้แก่สินค้าประเภทเครื่องสำอางฮาลาล เครื่องแต่งกายมุสลิม และบริการธุรกิจฮาลาล เช่น ธนาคาร โรงแรม สปา และโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการอบรมความรู้เรื่องการจัดการโรค และผลิตปศุสัตว์แบบพัฒนา ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 12 และ 14 กรกฎาคม

ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวว่าการจัดงานนี้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการตื่นตัว เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างงาน และขยายธุรกิจที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับประเทศอื่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ฯให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น