เนื้อหาวันที่ : 2012-06-22 11:03:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2397 views

เฉลิมราชดำริ 84 พรรษา ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษกกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษกกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เฉลิมราชดำริ 84 พรรษา

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษกกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม "เฉลิมราชดำริ 84 พรรษา”

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษกกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมว่า “เฉลิมราชดำริ 84 พรรษา” ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานชื่อสวนสุขภาพบริเวณพื้นที่ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านทิศใต้ฝั่งปู่เจ้าสมิงพรายของกรมทางหลวงชนบทว่า “สวนราชดำริหรรษา ประชาราษฎร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ด้วย

ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่พระองค์ฯ ได้พระราชทานชื่อทางเชื่อมต่อดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งที่ผ่านมา กทพ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อทางพิเศษสายต่าง ๆ อันประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษกาญจนาภิเษก รวมถึงสะพานพระราม 9 สะพานกาญจนาภิเษก และล่าสุด ทางเชื่อมต่อเฉลิมราชดำริ 84 พรรษา”