เนื้อหาวันที่ : 2012-06-22 10:59:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2749 views

สนข. เตรียมพร้อมพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้เชื่อมโครงข่ายสู่มาเลเซีย

สนข. เตรียมพร้อมพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้เชื่อมโครงข่ายสู่มาเลเซีย ชมรถไฟทางคู่มาเลเซียเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร เตรียมพร้อมพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้เชื่อมโครงข่ายสู่มาเลเซีย ชมรถไฟทางคู่มาเลเซีย เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่าข่าว นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และคณะผู้บริหาร ได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมตัวอย่างการพัฒนาระบบรางของประเทศมาเลเซียที่มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟทางคู่สายใต้ของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรับจุดแรกได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส เชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างไทยกับมาเลเซียและเป็นประตูการขนส่งด้วยระบบรางระหว่างสองประเทศ และได้เดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟบูกิตแจม รัฐปีนัง เพื่อเยี่ยมชมการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่สายเมืองอิโบ-ปาดังเบซาร์

ซึ่งเป็นการพัฒนาเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับประเทศไทยที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาการเดินรถจากระบบทางเดี่ยวให้เป็นระบบรถไฟทางคู่ ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟสายใต้ของไทยที่ปาดังเบซาร์ ซึ่งในอนาคตจะได้รับการพัฒนาเป็นเป็นระบบทางคู่เช่นเดียวกัน

ด้านนายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟแห่งประเทศไทย พื้นที่ศูนย์ภาคใต้ กล่าวยอมรับว่า ปัจจุบันปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรถไฟระหว่างไทยกับมาเลเซียลดลงร้อยละ 20 สาเหตุเกิดจากปริมาณหัวรถจักรมีให้บริการไม่เพียงพอ จึงทำให้เสียโอกาสเป็นอย่างมาก ส่วนขบวนรถโดยสารที่ให้บริการระหว่างไทยกับมาเลเซียมีต่อเที่ยวต่อวัน

 โดยปัจจุบันมาเลเซียได้ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เกือบแล้วเสร็จร้อยละ 90 ซึ่งเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ปี 2008 ดังนั้นประเทศไทยควรเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า