เนื้อหาวันที่ : 2012-06-21 10:56:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1531 views

ทอท.ขานรับนโยบายรัฐ ออกมาตรการจูงใจสายการบินมาใช้บริการที่ดอนเมือง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการจูงใจสายการบินต้นทุนต่ำมาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการจูงใจสายการบินต้นทุนต่ำมาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ ทอท. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. พิจารณาโครงการส่งเสริมและจูงใจสายการบินมาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา

 โดยให้ความเห็นชอบบทบาทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เป็นท่าอากาศยานหลัก รองรับเที่ยวบินแบบเต็มรูปแบบ และเที่ยวบินที่มีการเชื่อมต่อ เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง รองรับสายการบินต้นทุนต่ำ และเส้นทางการบินในประเทศและระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุด บนหลักการของความสมัครใจของสายการบิน เพื่อเป็นการใช้ท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความแออัดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รวมทั้งเป็นการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างเต็มประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ทอท.จึงให้ความเห็นชอบโครงการส่งเสริมและจูงใจสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินที่ไม่มีการเชื่อมต่อ ที่ย้ายจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาใช้บริการท่ท่าอากาศยานดอนเมือง

โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555 โดยมีมาตรการกระตุ้นการย้ายเที่ยวบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อันเนื่องมาจากผู้โดยสารเกินขีดความสามารถรองรับและการปิดปรับปรุงทางวิ่งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน ร้อยละ 95 ค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ร้อยละ 95 ค่าบริการใช้สะพานเทียบเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมการใช้เคาน์เตอร์เช็คอิน ค่าเช่าพื้นที่และที่ดิน ค่าธรรมเนียมการใช้บริการในอาคาร และค่าประกาศเที่ยวบิน


ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2558 โดย ทอท.จะให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของอากาศยานและให้ส่วนลดค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการเคาน์เตอร์เช็คอิน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ทอท.จะให้ส่วนลดร้อยละ 30 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ช่วงที่ 2 ทอท.จะให้ส่วนลดร้อยละ 20 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 และช่วงที่ 3 ทอท. จะให้ส่วนลดร้อยละ 10 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558


สำหรับศักยภาพของท่าอากาศยานดอนเมือง มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 36.5 ล้านคนต่อปี และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ สายการบินและผู้ประกอบการ ทอท.ได้เตรียมแผนปฏิบัติการย้ายปริมาณการจราจรทางอากาศบางส่วนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

 โดย ทอท.ได้ปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 บางส่วนเพิ่มจากที่ใช้งานปัจจุบันอยู่แล้ว รวมทั้งปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 4   และอาคารคลังสินค้า 1 รวมทั้ง ทอท.ได้บริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารและภายนอกอาคารผู้โดยสารให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายจากบริการในทุกด้าน