เนื้อหาวันที่ : 2012-06-20 10:28:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2160 views

กรมทางหลวงชนบท เผย มีเส้นทาง 9 จังหวัด 27 สายทาง ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

กรมทางหลวงชนบท ระบุ เส้นทางใน 9 จังหวัด 27 สายทาง ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย

กรมทางหลวงชนบท ระบุ เส้นทางใน 9 จังหวัด 27 สายทาง ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่านายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวถึงเส้นทางกรมทางหลวงชนบท ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ว่า มี 9 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร 1 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้สุโขทัย 1 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้

ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี 1 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้  ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร 2 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ ตรัง 2 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ ปัตตานี 1 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ พังงา 1 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้

ระนอง 13 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ สุราษฎร์ธานี 5 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 1 สายทาง รวมทั้งหมด 27 สายทาง ผ่านได้ 26 สายทาง ผ่านไม่ได้ 1 สายทาง รวมงบประมาณซ่อมแซมเบื้องต้น 127.930 ล้านบาท