เนื้อหาวันที่ : 2012-06-15 10:39:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 702 views

บางจากฯ เปิด Bangchak Green Station แห่งแรกของไทยตอกย้ำผู้นำธุรกิจพลังงานสีเขียว

สร้างสถานีบริการน้ำมันต้นแบบ Bangchak Green Station เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในสถานีบริการ

เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ได้มีพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันต้นแบบ Bangchak Green Station แห่งแรกของไทย ถนนวิภาวดี โดยมีแนวคิดการสร้างสถานีบริการน้ำมันต้นแบบ Bangchak Green Station เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในสถานีบริการและเน้นการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เสริมด้วยแหล่งเรียนรู้พื้นฐานพลังงานทดแทนให้เยาวชน พร้อมบริการเสริมครบครันเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว

โดยงานเปิดนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ เป็นประธานในพิธี และ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บางจากปิโตรเลียม พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี


ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยใช้ความเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานทดแทนควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นจึงมีแผนขยายสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย ในรูปแบบ Green Station มอบความสุขให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพิ่มความสะดวกสบาย บางจาก กรีน สเตชั่นยังมีบริการเสริมครบครัน ทั้งร้านสะดวกซื้อใบจาก ร้านกาแฟอินทนิล ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจร

 ได้แก่ กรีน ออโต้ เซอร์วิส บริการคาร์แคร์ กรีนวอช ร้านอาหารหลากหลายประเภท รวมทั้งร้านอาหารไทยแนวทันสมัย “อิน จัน” บาย ชาคริต แย้มนาม นักแสดงชื่อดัง การให้บริการทาง ด้านการเงิน ฯลฯ และขยายการจำหน่ายพลังงานทดแทน E 20 , E 85 เพิ่มขึ้น โดยจะใช้เงินลงทุนทั้งหมด 2,000 ล้านบาท ทั้งหมดนี้รองรับวิถีชีวิตผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความต้องการหลากหลาย โดยเฉพาะความสะดวก รวดเร็ว


          บางจาก กรีน สเตชั่นเป็นต้นแบบของแผนงานดังกล่าว ซึ่งเป็นกรีน สเตชั่นแห่งแรกของไทย ที่มีจุดเด่นคือ
          1. จำหน่ายพลังงานทดแทนทั้งหมด ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ E 10 E 20 และ E 85 และน้ำมันไบโอดีเซล
          2. ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในสถานีบริการและร้านค้า รวมทั้งใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน และดีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดแอลอีดี ( LED: light emitting diode)
          3. เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทน เช่น แบบจำลองการเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำมัน สวนพลังงานทดแทน ต้นโซลาร์ เซลล์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และปลูกฝังให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของพลังงานทดแทนที่จะมีบทบาทสำคัญแทนพลังงานปิโตรเลียมในอนาคต


          ดร.อนุสรณ์ กล่าวถึงแผนการขยายสถานีบริการน้ำมันรูปแบบ บางจาก กรีน สเตชั่นว่าจะขยายเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขา ภายในปีนี้ โดยแต่ละสาขาใช้เงินลงทุนประมาณ 70-100 ล้านบาท