เนื้อหาวันที่ : 2012-06-14 10:41:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3210 views

สหภาพการรถไฟ ค้านเวนคืนที่ดินก่อสร้างทางด่วนศรีรัช - วงแหวน รอบนอก

สหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทย คัดค้านการเวนคืนที่ดินก่อสร้างทางด่วนศรีรัช - วงแหวน รอบนอก เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

สหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทย คัดค้านการเวนคืนที่ดินก่อสร้างทางด่วนศรีรัช - วงแหวน รอบนอก เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ สร. รฟท. ยื่นหนังสือต่อ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เร่งตรวจสอบกรณีที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินและเวนคืนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย

บริเวณอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ เขตจตุจักร พ.ศ. 2555 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก ซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กว่า 300 ไร่ ใช้เวลาเวนคืน 2 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี

แต่ก่อนหน้านี้ กทพ. ไม่มีการหารือ ร.ฟ.ท. และจากการตรวจสอบพบว่าที่ดิน ร.ฟ.ท. ส่วนใหญ่ที่อยู่ในแผนเวนคืนดังกล่าว ทาง ร.ฟ.ท. มีโครงการที่จะนำมาพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนของ ร.ฟ.ท. และใช้ดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งทางรางตามแผนต่าง ๆ เช่น พื้นที่ย่านพหลโยธินจะเป็นศูนย์กลางรถไฟรางคู่ทั่วประเทศ โครงการรถไฟความเร็วสูง 5 เส้นทาง ซึ่งจะเชื่อมต่อและรองรับการขนส่งในภูมิภาคเอเชียในอนาคต

นอกจากนี้ สร.รฟท. ยังเรียกร้องให้ตรวจสอบสัญญา โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารทรัพย์สิน (MIS & GIS ระยะ ที่ 1) ซึ่ง ร.ฟ.ท. ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการปี 2552 วงเงิน 32 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อ ธันวาคม 2553

แต่ปรากฏว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งาน ได้ตามเงื่อนไขและไม่ผ่านการตรวจจ้าง ทำให้ ร.ฟ.ท. ยังไม่มี ฐานข้อมูลที่ทันสมัย​​และน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการที่ดิน และเสียโอกาสในการพัฒนาหารายได้ และขอให้ตรวจสอบ กรณีที่ฝ่ายกฎหมาย ร.ฟ.ท. ไม่ดำเนินการฟ้องร้องเรื่องเกี่ยว กับที่ดิน ร.ฟ.ท. ไม่บังคับคดีทำให้องค์กรเสียหายจาก ประโยชน์ที่ควรจะได้รับ