เนื้อหาวันที่ : 2012-06-08 11:13:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2120 views

รมว.อุตสาหกรรม ระบุ นิคมอมตะนครจะเป็นต้นแบบนิคมสีเขียว พร้อมเตรียมขยายสู่นิคมทั่วประเทศ

รมว.อุตสาหกรรม ระบุ นิคมอมตะนครจะเป็นต้นแบบนิคมสีเขียวเพื่อพัฒนานิคมเชิงนิเวศ พร้อมเตรียมขยายสู่นิคมทั่วประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุ นิคมอมตะนครจะเป็นต้นแบบนิคมสีเขียว ที่จะดูแลกำจัดกากของเสียจากโรงงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นให้ความรู้การวางระบบเทคโนโลยีขั้นสูงในการกำจัดกากของเสีย เพื่อพัฒนาเป็นนิคมเชิงนิเวศ เตรียมขยายสู่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศต่อไป

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระหว่างกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และสำนักงานมหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ว่า นิคมอมตะนคร จะเป็นต้นแบบนิคมสีเขียว ที่จะดูแลกำจัดกากของเสียจากโรงงาน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญของประเทศญี่ปุ่นให้ความรู้การวางระบบเทคโนโลยีขั้นสูงในการกำจัดกากของเสีย

รวมถึงการนำมารีไซเคิลเพื่อจะนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหลังจากนี้ได้วางแนวทาง และจะดำเนินการให้นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งเริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วที่จะพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามมาตรฐานที่ กนอ.ได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดูแลสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาครัฐจะเข้มงวดกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงมีแผนติดตั้งระบบตรวจจับอัตโนมัติกับบ่อบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมทั่วประเทศใน 3 ปี ภายใต้งบประมาณ 1 พันล้านบาท