เนื้อหาวันที่ : 2012-06-07 15:08:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1210 views

ดูปองท์ เร่งเพิ่มทักษะทีมช่างพ่นซ่อม รับอุตสาหกรรมขยายตัว

ดูปองท์ เร่งเพิ่มทักษะทีมช่างพ่นซ่อม รับอุตสาหกรรมขยายตัว ร่วมมือภาครัฐและเอกชนอบรมให้ความรู้แรงงานปีละ 1,000 คน

ดูปองท์ จับมือภาครัฐและศูนย์บริการจำหน่ายรถยนต์และอู่ซ่อมพ่นสี เร่งเพิ่มทักษะแรงงานทีมช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ป้อนความต้องการของตลาด ล่าสุด ผนึกตัวแทนจำหน่ายจัดตั้งศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ตามภูมิภาคต่างๆ รวม 4 แห่ง โดยเตรียมเปิดแห่งแรกที่จังหวัดตรังกลางปีนี้ รับอุตสาหกรรมสีพ่นซ่อมรถยนต์และยานยนต์โต ตั้งเป้าแต่ละปีเพิ่มทักษะแรงงานปีละ 1,000 คน

นายสิทธิศักดิ์ อนันตประยูร ผู้บริหารธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านสีพ่นซ่อมรถยนต์ชั้นนำของโลก เปิดเผยว่า จากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีอัตราการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะความชำนาญงานด้านสีพ่นซ่อมในศูนย์บริการจำหน่ายรถยนต์และอู่ซ่อมพ่นสีรถยนต์เพิ่มขึ้น แต่บุคลากรด้านนี้มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และบางส่วนยังขาดทักษะแรงงานที่มีฝีมือ จึงต้องเร่งพัฒนาฝีมือด้านทีมช่างพ่นซ่อมรถยนต์เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มากขึ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในการจัดอบรมการทำงานด้านสีพ่นซ่อมรถยนต์ให้แก่ผู้ที่สนใจ และยังได้ร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ห้องพ่นซ่อมงานสีตัวถัง จัดอบรมให้แก่ทหารที่ปลดประจำการ เพื่อให้มีความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้หาเลี้ยงครอบครัว ขณะที่กลุ่มลูกค้าที่ใช้สีพ่นซ่อมของดูปองท์ ที่เป็นค่ายรถยนต์หรืออู่ซ่อมนั้น สามารถส่งทีมช่างพ่นซ่อมมาเรียนรู้เรื่องสี การวิเคราะห์สีรถยนต์ และการปฏิบัติงานสีรถยนต์ทั่วๆไป ได้ที่ศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของดูปองท์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

“จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และสีพ่นซ่อมรถยนต์ที่เติบโตขึ้น ทำให้มีความต้องการแรงงานด้านทีมช่างพ่นซ่อมรถยนต์มากขึ้น แต่แรงงานดังกล่าวไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งดูปองท์ในฐานะที่เป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมสีพ่นซ่อมรถยนต์ จึงให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นศูนย์บริการจำหน่ายรถยนต์และอู่พ่นซ่อม เร่งเพิ่มทักษะแรงงานฝีมือช่าง รวมถึงการสร้างบุคลากรใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดแรงงานให้มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม” นายสิทธิศักดิ์ กล่าว

ผู้บริหารธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวด้วยว่า บริษัทฯ ยังมีแผนร่วมกับตัวแทนจำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์ดูปองท์ ที่มีศักยภาพเพื่อเปิดศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ประจำภูมิภาคต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะแรงงานทีมช่างพ่นซ่อมให้แก่กลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัด โดยจะทยอยเปิดให้ตามภูมิภาคต่างๆ ให้ครบทั้ง 4 แห่ง คือภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งดูปองท์พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ ด้วยการส่งทีมช่างเทคนิคจากดูปองท์ เข้าไปทำการอบรมทีมช่างเพื่อเป็นครูฝึกประจำศูนย์เพื่อให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมดังกล่าว สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมตามศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ดูปองท์กำหนดไว้  รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งศูนย์ฝึกอบรมฯ และค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น เครื่องผสมสี อุปกรณ์ช่างตวงวัด และสีที่ใช้ในการฝึกอบรม

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคใต้ เปิดศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์  ขนาดพื้นที่กว่า 200 ตารางเมตร ที่จังหวัดตรัง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์และช่างผสมสีให้มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานของดูปองท์ ที่ได้ รับการยอมรับในตลาดโลก และยกระดับบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว สามารถเพิ่มทักษะแรงงานฝีมือให้กับช่างพ่นซ่อมสีได้ประมาณปีละ 100-200 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าในแต่ละปีที่ธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ดูปองท์เข้าไปร่วมสนับสนุนเพิ่มทักษะแรงงานทีมช่างพ่นซ่อมให้แก่ภาคเอกชนและภาครัฐนั้น จะสามารถเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้มีความชำนาญงานรองรับความต้องการของตลาดแรงานได้ถึงปีละ 1,000 ราย