เนื้อหาวันที่ : 2012-06-05 10:54:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 739 views

ซีอีโอ ปตท.ผลักดันพลังงานเพื่อสังคมยั่งยืนผ่านเวทีโลก WEFEA 2012

การเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มั่นคง ระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความตระหนักแห่งการมุ่งสู่ประชาคมที่มีความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

โดยมุ่งถกประเด็นสำคัญ อาทิ การเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มั่นคง ระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประชาสังคมแห่งความรับผิดชอบ การอุทิศตนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และการส่งเสริมความรู้พลังงานอย่างถูกต้องแก่สาธารณชน เพื่อสร้างความตระหนักแห่งการมุ่งสู่ประชาคมที่มีความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดประชุม World Economic Forum (WEF) on East Asia ครั้งที่ 21 และ เป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวของประเทศที่เป็นสมาชิก WEF ในระดับ Industrial Partner จึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้การจัดการประชุมให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทย โดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

ดร.ไพรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการประชุม WEF on East Asia ครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากผู้ร่วมประชุมที่ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญของโลก ดังนั้น ผลที่ได้จากการประชุมในไทยครั้งนี้จะมีผลต่อประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาในระดับภูมิภาค

สำหรับบทบาทสำคัญของไทยในเวทีโลกครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. จะแสดงวิสัยทัศน์ด้านพลังงานร่วมกับผู้นำภาครัฐและผู้บริหารของบริษัทพลังงานชั้นนำจากทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ “สถาปัตยกรรมพลังงานแห่งอนาคต” “โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน” และ “ความเชื่อมโยงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

 ซึ่งหัวข้อที่ ปตท.จำนำไปหารือเพื่อผลักดันในเวทีนี้คือ หลักการพลังงานเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มั่นคง ระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประชาสังคมที่มีความรับผิดชอบ การสร้างเสริมทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานให้กับสาธารณชน