เนื้อหาวันที่ : 2012-05-31 11:39:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1684 views

เลขาธิการอาเซียน แนะไทยพัฒนาด้านโลจิสติกส์รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน แนะไทยพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต

เลขาธิการอาเซียน แนะไทยพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต


เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวก่อนการปาฐกถาพิเศษ : โฉมหน้าอาเซียนในปี 2558 ในการประชุมเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออก ( WEF) ว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมใน ถือเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะทำให้ไทยและอาเซียน

แสดงศักยภาพและความพร้อมในการดึงนักลงทุนเข้ามา รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศมีความน่าลงทุนมากเพียงใด พร้อมแนะว่า ควรจะมีการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐานให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ทั้งนี้ ในภูมิภาคอาเซียนขณะนี้ ประชากรเริ่มมีรายได้มากขึ้น เชื่อว่าธุรกิจด้านการบริการจะเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคดีขึ้น นอกจากนี้ มองว่าควรมีการยกระดับด้านอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้

รวมทั้งควรนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงานมากกว่าแรงงาน พร้อมมั่นใจว่ากลุ่มประเทศอาเซียน จะสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้อย่างแน่นอน ส่วนเรื่องการชุมนุมประท้วง เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตย ย่อมมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่ไม่อยากให้มีผลกระทบต่อการประชุมฯ ซึ่งหากอยู่ในกรอบของกฎหมายก็ถือว่าทำได้