เนื้อหาวันที่ : 2012-05-30 11:16:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 833 views

สศอ.เผยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 55 ขยายตัวร้อยละ 0.54

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2555 ขยายตัวร้อยละ 0.54

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2555 ขยายตัวร้อยละ 0.54

เว็บไซต์สำนีกข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. กล่าวถึงภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2555 ว่า อยู่ที่ระดับ 166.20 ซึ่งหดตัวลงร้อยละ 13.84 จากเดือนมีนาคม 2555 แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.54 จากเดือนเมษายน 2554 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสำคัญที่ประสบภัยน้ำท่วม

ได้แก่ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ ทำให้ดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์เดือนเมษายนนี้เพิ่มขึ้น และเป็นปัจจัยให้ดัชนีผลผลิตภาพรวมในเดือนนี้กลับมาขยายตัวเป็นบวกเป็นครั้งแรกหลังวิกฤต แม้ว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่

สำหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ในเดือนเมษายน 2555 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีดังนี้ อุตสาหกรรมรถยนต์ ภาวะการผลิตและการจำหน่ายขยายตัวร้อยละ 83.12 และร้อยละ 65.56 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตและการจำหน่ายรถยนต์ลดลงอย่างมาก จากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนและอะไหล่ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตได้รับความเสียหายจากสึนามิ

ขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน ภาวะการผลิตและการจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.80 และ 2.24 ส่วนอุตสาหกรรมเบียร์ มีการจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.19 และ 4.53 โดยมีปัจจัยจากการเก็บสินค้าไว้รอการจำหน่ายในช่วงการแข่งขันฟูตบอลยูโร คาดว่าจะมีการบริโภคเพิ่มขึ้น

ส่วนแนวโน้มดัชนีต่อจากนี้ เชื่อว่า ยังคงอยู่ในด้านบวก แต่ยังมีบางอุตสาหกรรมที่ยังมีผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับผลกระทบจากค่าแรง 300 บาท ซึ่งผู้ประกอบการเริ่มมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงถูกกว่าแทน