เนื้อหาวันที่ : 2012-05-24 10:25:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 780 views

กรมธุรกิจพลังงาน ประเทศไทยมีการใช้ LPG ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เผย ประเทศไทยมีการใช้ LPG ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วอน ปชช. ร่วมเป็นหูเป็นตาป้องกันกระบวนการลักลอบส่งออก LPG ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เผย ประเทศไทยมีการใช้ LPG ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วอน ปชช. ร่วมเป็นหูเป็นตาป้องกันกระบวนการลักลอบส่งออก LPG ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

 
วันนี้ (23 พ.ค. 55) นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มีอัตราขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปกติมีการขยายตัวร้อยละ 3 -4 แต่ ในช่วง 7- 8 ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 – 8 ถึงแม้ตั้งแต่กลางปีที่แล้วมีการแบ่งราคาจำหน่ายก๊าซออกเป็น 3 ชนิด

คือภาคอุตสาหกรรมที่มีการปรับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้น 12 บาท ต่อกิโลกรัม ภาคการขนส่งตามสถานีบริการก๊าซเพิ่มขึ้น 3 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนภาคที่ใช้ในครัวเรือนที่ราคาจำหน่ายยังคงเดิมที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม จึงเป็นปัจจัยในการดึงดูดให้มีการใช้ LPG ผิดประเภท เช่น ใช้ในภาคขนส่งตามชนบท ใช้ในนากุ้ง ซึ่งนับเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


อย่างไรก็ตามจากราคาที่แตกต่างเนื่องมาจากภาครัฐต้องจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมัน ทั้งการจ่ายเงินชดเชยจากการน้ำเข้า LPG และชดเชยราคา LPG หน้าโรงกลั่น โดย 3 เดือนแรกของปี 2555 ได้มีการชดเชยนำเข้ามาแล้วรวม 14,957 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 ทั้งปี ที่มีการจ่ายเงินชดเชยราคา LPG อยู่ที่ 36,272 ล้านบาท

ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมกันป้องกันมิให้เกิดกระบวนการลักลอบส่งออก LPG ไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาจำหน่ายสูงกว่าในประเทศไทยที่รัฐบาลรับภาระไว้ให้ประชาชนชาวไทย เฉลี่ยต่อถัง 441 บาท ในขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถเข้าแจ้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้ง หน่วยทหาร ตำรวจ หรือพลังงานจังหวัดในพื้นที่ เพื่อร่วมกันปราบปรามกระบวนการดังกล่าวต่อไป