เนื้อหาวันที่ : 2012-05-22 15:43:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2143 views

รัฐบาล อนุมัติงบเพิ่ม 630 ล้านบาท จ่ายค่าชดเชยเวนคืนที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ครม. อนุมัติงบประมาณเพิ่ม 630 ล้านบาท จ่ายค่าชดเชยเวนคืนที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 630 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าชดเชยเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และอนุมัติระบายมันเส้นจากสต๊อคของรัฐบาล เพื่อนำไปผลิตเอทานอลในราคาต้นทุน


เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขยายกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จากกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ จำนวน 675 ล้านบาท เป็น 1,305 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แต่หากไม่สามารถจัดสรรงบประมารได้ ให้จัดหาเงินกู้ที่เหมาะสม และกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้

 

ทั้งนี้รัฐบาลจะรับภาระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้เวนคืนที่ดินจำนวน 102 แปลง และสิ่งปลูกสร้าง 37 หลัง ในพื้นที่เขตบางนา และอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อขยายถนนบริเวณสะพานข้ามคลองสำโรงจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องการจราจร

ส่วนการขยายถนนสุขุมวิท จากเชิงสะพานข้ามคลองสำโรง – ถนนปู่เจ้าสมิงพราย จาก 6 ช่องจราจรเป็น 8 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 850 เมตร ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ บริเวณถนนสุขุมวิท จึงให้คงช่องการจราจรไว้ 6 ช่องจราจร ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 630 ล้านบาท รองรับไว้แล้ว


นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติระบายมันเส้นจากสต๊อคของรัฐบาล ที่รับจำนำไว้ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2554/55 ที่จะจำหน่ายแก่ผู้ผลิตเอทานอล ในราคาเท่ากับต้นทุนมันเส้นตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง เพื่อนำไปผลิตเอทานอล ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหารือกับโรงงานเอทานอล ให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับราคามันเส้นดังกล่าวตามที่ได้เคยหารือไว้ ในราคาตันละ 7,316.50 บาท ปริมาณการผลิตรวมไม่เกิน 65,000 ตัน