เนื้อหาวันที่ : 2012-05-22 15:37:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1800 views

กาญจนบุรี มั่นใจโครงการพัฒนาเส้นขนส่งทำ เศรษฐกิจในพื้นที่คึกคัก

กาญจนบุรี มั่นใจโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่คึกคัก

ชาวจังหวัดกาญจนบุรี มั่นใจโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและการผลักดันเปิดด่านการค้าชายแดนถาวร จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่คึกคัก พร้อมแสดงความเป็นห่วงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายสมศักดิ์ บุญยืน ผู้ประกอบร้านขายเสื้อผ้า ตลาดผาสุก อำเภอเมืองกาญจนบุรี แสดงความคิดเห็นถึงโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและการผลักดันเปิดด่านการค้าชายแดนถาวรของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งที่ 4 ว่า จังหวัดกาญจนบุรีจะได้ประโยชน์จากโครงการพัฒนารองรับโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายของฝั่งพม่า

โดยเฉพาะการเปิดด่านการค้าชายแดนถาวรทั้งที่บ้านพุน้ำร้อน และด่านเจดีย์ 3 องค์ เชื่อว่าจะส่งเสริมในเรื่องการค้าการลงทุน ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น รวมถึงจะเกิดการจ้างงาน ทำให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีงานทำ และรู้สึกดีใจที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ในการเข้ามาพัฒนาความเจริญหลายๆ ด้าน ส่วนโครงการก่อสร้างถนนจากอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีถึงจังหวัดกาญจนบุรี ก็เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก


ด้านนายไพบูลย์ ชาติภูมิ เจ้าของร้าน ก.กาญจน์ ร้านขายอุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรี ตลาดผาสุก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรี จะได้ประโยชน์จากการขยายฐานการผลิต มาที่จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้เกิดการพัฒนาด้านการค้าการลงทุนจากทั้งต่างประเทศและในประเทศ

ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีก็จะดีขึ้น แต่ยังเป็นห่วงเรื่องผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากโครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่ด่านการค้าชายแดนและการก่อสร้างเขตอุตสาหกรรม จึงอยากให้มีระบบดูแลการจัดการที่ดี อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเส้นทางคมนาคมจะเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี