เนื้อหาวันที่ : 2012-05-21 10:37:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 729 views

ปตท. รับรางวัล Best Bond Awards 2011

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) รับรางวัลยอดเยี่ยมสำหรับผู้ออกตราสารหนี้

 นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) รับรางวัลยอดเยี่ยมสำหรับผู้ออกตราสารหนี้ (Best Investor Relations Issuer) จาก นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี 2554 (Best Bond Awards 2011) ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ ปตท. ในงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใสให้แก่นักลงทุน อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นที่พึงพอใจของนักลงทุนตราสารหนี้ของ ปตท. เป็นอย่างดี ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เมื่อเร็ว ๆ นี้