เนื้อหาวันที่ : 2012-05-15 09:44:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1837 views

มุกดาหาร เตรียมความพร้อมการขนส่งไทย-ลาว-เวียดนาม

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ประชุมเตรียมความพร้อมการขนส่งไทย-ลาว-เวียดนาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมสามฝ่าย เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งไทย-ลาว-เวียดนาม ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2555 ที่เมืองกวางตรี ประเทศเวียดนาม

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสามฝ่าย เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งไทย-ลาว-เวียดนาม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่เมืองกวางตรี ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2555 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารในฐานะเมืองคู่แฝดของเมืองกวางตรี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้านการคมนาคมขนส่งเกี่ยวกับความคืบหน้าด้านการขนส่งระหว่างประเทศ และระบบศุลกากร ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีเป้าหมายให้ด่านศุลกากรมุกดาหารเป็นด่านนำร่องในการนำระบบพิธีการศุลกากรผ่านแดน GMS-CTS

สำหรับการประชุมสามฝ่าย ที่ได้กำหนดจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนั้น สืบเนื่องมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ข้าราชการผู้ใหญ่จากกรมศุลกากร และหน่วยงานต่างๆ ของสามประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ได้ร่วมตกลงเปิดเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และจุดผ่านแดนสะหวันนะเขต-ลาวบาว เพื่อเตรียมพร้อมรับความเจริญเติบโตของการขนส่งระหว่างประเทศในอนาคต ดังนั้น จึงได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน