เนื้อหาวันที่ : 2012-05-15 09:36:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1938 views

กรมการขนส่งทางบก เบรคขึ้นค่ารถแท็กซี่มิเตอร์หลังตรึงก๊าซ NGV และ LPG อีก 3 เดือน

กรมการขนส่งทางบก ระบุ จะยังไม่ปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ หลังรัฐบาลชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV และ LPG ภาคขนส่ง ออกไปอีก 3 เดือน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุ จะยังไม่ปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ หลังรัฐบาลชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV และ LPG ภาคขนส่ง ออกไปอีก 3 เดือน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ที่มี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน โดยที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. เสนอให้ชะลอการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน

โดยชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV และ LPG ภาคขนส่ง ออกไปอีก 3 เดือน และรอผลการศึกษาต้นทุนราคาก๊าซ NGV จากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้กลับมาพิจารณาอีกครั้ง ว่า กรณีดังกล่าวส่งผลดีต่อผู้ประกอบการด้านการขนส่งที่ต้นทุนด้านราคาพลังงานจะยังไม่เพิ่ม

ดังนั้นในส่วนของผู้ประกอบการรถแท็กซี่มิเตอร์จำเป็นต้องชะลอการปรับขึ้นมิเตอร์จนกว่าจะครบระยะเวลาที่ตรึงราคา NGV และ LPG 3 เดือน แต่หากผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจะพิจารณาปรับอัตราใหม่

ด้านนายสุรชัย กนกะปิณฑะ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน กล่าวว่า ผู้ประกอบการรถบรรทุกเห็นด้วย เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือภาคขนส่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาล และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เร่งดำเนินการและช่วยเหลือก็คือ การเพิ่มสถานีบริการก๊าซ NGV ที่ขณะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการ เนื่องจากสถานีให้บริการในส่วนของต่างจังหวัดมีจำนวนน้อยมาก

และบางสถานีก็ไม่มีก๊าซเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งถือว่ามีผลกระทบต่อภาคขนส่ง สำหรับภาพรวมปริมาณสถานีบริการก๊าซ NGV ขณะนี้ทั่วประเทศมี 467 แห่ง และปตท.มีแผนจะขยายเป็น 500 แห่ง ภายในปี 2555