เนื้อหาวันที่ : 2012-05-15 09:28:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2264 views

คมนาคม เตรียมเปิดประมูลรถโดยสารสาธารณะใช้ก๊าซธรรมชาติกว่า 3,000 คัน

คมนาคม เตรียมเปิดประมูลหารถโดยสารสาธารณะใช้ก๊าซธรรมชาติกว่า 3,000 คัน

กระทรวงคมนาคม เตรียมเปิดประมูลหารถโดยสารสาธารณะใช้ก๊าซธรรมชาติกว่า 3,000 คัน พร้อมยืนยันกระบวนการประกวดราคาต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานข่าวว่า นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดซื้อรถยนต์โดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือ รถเมล์NGV จำนวน 3,183 คัน ของ ขสมก. ว่า ในเดือนมิถุนายนนี้

 กระทรวงคมนาคม จะนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง โดยโครงการดังกล่าวจะมีการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องจัดทำร่างเอกสารประกาศประกวดราคา และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ และให้เอกภาคชน

หรือผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความเห็นเพื่อให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำหรับการจัดซื้อรถเมล์NGV จำนวน 3,183 คัน แบ่งเป็นรถปรับอากาศ 1,524 คัน ราคาเริ่มต้นไม่เกิน 4.5 ล้านบาทต่อคัน วงเงินรวมไม่เกิน 6,858 ล้านบาท เป็นรถธรรมดา (ร้อน) 1,659 คัน ราคาเริ่มต้นไม่เกิน 3.8 ล้านบาทต่อคัน วงเงินรวมไม่เกิน 6,304.20 ล้านบาท รวมงบประมาณเฉพาะการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีไม่เกิน 13,162.20 ล้านบาท

ด้านนายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีการศึกษารายละเอียดข้อดีข้อเสีย อย่างรอบคอบแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคาได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้ และจะสามารถนำรถมาให้บริการประมาณกลางปีถึงปลายปี 2556 รวมระยะเวลาดำเนินการรับมอบประมาณ 18 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้น จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ ขสมก.เป็นจำนวนมาก จากปัจจุบันที่ขาดทุนประมาณ 7-9 ล้านบาทต่อวัน จากต้นทุนราคาน้ำมันและบุคลากรที่ต้องสูญเสียไป