เนื้อหาวันที่ : 2012-05-15 09:22:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 693 views

รัฐฯ จัดเก็บรายได้ 7 เดือนแรกเกินเป้า มั่นใจเศรษฐกิจอุตฯ ผลิตรถยนต์ฟื้นตัว

กระทรวงการคลัง เปิดเผย ผลจัดเก็บรายได้รัฐบาล 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 55 สูงกว่าเป้าหมาย 37,544 ล้านบาท มั่นใจจากภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่ฟื้นตัว จะช่วยให้จัดเก็บรายได้ทั้งปีใกล้เคียงประมาณการที่ตั้งไว้

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผย ผลจัดเก็บรายได้รัฐบาล 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 สูงกว่าเป้าหมาย 37,544 ล้านบาท มั่นใจจากภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่ฟื้นตัว จะช่วยให้จัดเก็บรายได้ทั้งปีใกล้เคียงประมาณการที่ตั้งไว้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยผลจัดเก็บรายได้ในเดือนเมษายน 2555 ว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 139,520 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 5,648 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 ส่งผลให้ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – เมษายน 2555) จัดเก็บรายได้สุทธิสูงกว่าเป้าหมาย 37,544 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่สำคัญส่วนใหญ่สูงกว่าประมาณการ โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรขาเข้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนภาษีรถยนต์และภาษีน้ำมัน ที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ เป็นผลมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมและการขยายเวลาลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล

อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริโภคและการนำเข้า รวมถึงการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ประกอบกับอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เริ่มฟื้นตัวจากน้ำท่วม จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ ทำให้กระทรวงการคลังมั่นใจว่า การจัดเก็บรายได้ในปีนี้จะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.98 ล้านล้านบาท แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการลดภาษีน้ำมันดีเซลก็ตาม