เนื้อหาวันที่ : 2012-05-15 08:32:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1075 views

ราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมทุนพัฒนาโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเผาทิ้ง

เพิ่มประสิทธิภาพเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเสาเถียร-ประดู่เฒ่า คาดเริ่มดำเนินการผลิตได้ปลายปีนี้

เพิ่มประสิทธิภาพเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเสาเถียร-ประดู่เฒ่า คาดเริ่มดำเนินการผลิตได้ปลายปีนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศร่วมทุนในบริษัท สุโขทัยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเผาทิ้งจากแหล่งผลิตน้ำมันดิบ การลงทุนดังกล่าวดำเนินการในนามบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซึ่งจะเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 ร่วมกับบริษัท ซันไรซ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 และบริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 24 โครงการนี้กำหนดแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตประมาณปลายปี 2555

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเผาทิ้งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าเสาเถียรและโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าที่บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่สำคัญยังเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการนำทรัพยากรที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียม

 “ก๊าซเหลือทิ้งที่จะส่งป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าเสาเถียรและโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าจะผ่านการปรับปรุงคุณภาพจากโครงการนี้ ทำให้ไม่มีสิ่งเจือปนที่ทำให้เครื่องผลิตไฟฟ้าต้องเสียหายและการผลิตไฟฟ้าไม่เกิดสะดุดกลางครัน ซึ่งช่วยให้ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเสถียรภาพมากขึ้น โครงการนี้คาดว่าจะเดินเครื่องผลิตได้ประมาณปลายปี 2555 กำลังการผลิตประมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน” นายนพพล กล่าวปิดท้าย

ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าเสาเถียร กำลังผลิตติดตั้ง 3.6 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า กำลังผลิตติดตั้ง 2.75 เมกะวัตต์ ทั้งสองโครงการใช้ก๊าซเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งเสาเถียรและแหล่งประดู่เฒ่าเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า