เนื้อหาวันที่ : 2012-04-30 11:51:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1767 views

บทความวิจัย นักวิชาการ ม.ศรีปทุม ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด จากทั่วโลก

บทความวิจัยขอ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบทความที่มีการดาวน์โหลดสูงสุดจากทั่วโลก

บทความวิจัยของ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตร Ph.D and MS in Logistics and Supply Chain Management มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Dr. Barbara Igel ชื่อ “The Impact of Total Quality Management on Supply Chain Management and Firm’s Supply Performance” ใน International Journal of Production Research (IJPR) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบทความวิจัยใน IJPR ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุดจากทั่วโลก (Most Read Articles) เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มของบทความที่ต้องเสียค่าดาวน์โหลด (43 ดอลล่าร์สหรัฐต่อครั้ง) (29 มี.ค. 55)

IJPR เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติชั้นนำที่มี Impact Factor = 1.033 เป็น The Official Journal of International Foundation for Production Research ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติในสาขาวิชานี้ และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ถึง 24 ฉบับต่อปี โดย Taylor & Francis Group ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์วารสารวิชาการชั้นนำของโลก