เนื้อหาวันที่ : 2012-04-27 09:35:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 690 views

กระทรวงทรัพย์ฯชมความสำเร็จโรงไฟฟ้าซีพีเอฟ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าชมความสำเร็จ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อน

นางสาวจารุภา อยู่พูล(ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7 สระบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าชื่นชมความสำเร็จ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) โดยมี นายสุชาติ วิริยะอาภา(ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จ.สระบุรี